เกี่ยวกับเรา

นำเสนอบทความ ข้อมูลข่าวสาร ทางด้านเทคโนโลยี การเมือง การทหาร ประวัติศาสตร์ และอื่นๆที่น่าสนใจ โดยเน้นข่าวสารต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะรัฐอดีตสหภาพโซเวียตหรือยุโรปตะวันออก