นายกีอาร์กี ตูกา อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการแก้ปัญหาดินแดนที่ถูกยึดครองชั่วคราวของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสื่อ “อาบาซรีวาเทล” ว่า  “การถอนตัวของเคียฟจากมาตรการมินสค์เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในดอนบาสอาจกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแยกดินแดนเพิ่มขึ้นมาอีก”  

กีอาร์กี กล่าวว่า นอกจากสาธารณรัฐประชาชนลูกันสก์และโดเนตสก์แล้ว ยูเครนอาจสูญเสียอีก 6 ภูมิภาค ซึ่งพัฒนาการของเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการขาดการเตรียมการของเคียฟในการที่จะออกจากข้อตกลงมินสค์ ทั้งนี้ถ้าหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นอาชญากรรมของรัฐ 

“ผมหมายถึงการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนขึ้นมาอีกในแต่ละภูมิภาคเหมือน DNR และ LNR เช่น คาร์คอฟ, นีปราปีตอฟสก์, ซาปารอชกายา, นิกาลาเยฟ, คีร์ซอน และ โอเดสซา  ซึ่งปัจจุบันรัฐ(อูเครน)ยังห่างไกลจากการทำความเข้าใจกับภัยคุกคามดังกล่าว”  

นอกจากนี้อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรียังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ยูเครนจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการที่จะถอนตัวจากข้อตกลง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแถลงการณ์บ่อยครั้งมากขึ้นเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมของสนธิสัญญา แต่ก็ดูเหมือนเคียฟไม่กล้าทำตามขั้นตอนดังกล่าว  

มาตรการมินสค์ คือข้อตกลงหยุดยิงเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในยูเครนตะวันออกของยูเครน ซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายถอนอาวุธหนักออกจากแนวเขตแดน รวมทั้งปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพื่อกระจายอำนาจและกำหนดสถานะพิเศษแก่พื้นที่บางส่วนของของโดเนตสค์และลูกันสค์  อย่างไรก็ตาม ยูเครนมักชะลอการดำเนินการตามแผนในสนธิสัญญานี้ รวมถึงการเสนอแนวคิดที่ขัดต่อข้อตกลง. 

By Ivan