แถลงการณ์จากกองทัพสหรัฐฯระบุว่า “เมื่อวันที่ 5 เมษายน กองทัพอากาศสหรัฐฯประสบความล้มเหลวในการทดสอบครั้งแรกของเทคโนโลยีอาวุธไฮเปอร์โซนิก จากปัญหาทางเทคนิคบูสเตอร์ไม่ทำงาน”

เดือนสิงหาคม 2020 สำนักงานวิจัยแห่งรัฐสภาสหรัฐฯ รายงานว่าสถาบันเฉพาะทางของกองทัพสหรัฐกำลังดำเนินงาน 3 ด้าน ในการพัฒนาอาวุธไฮเปอร์โซนิก ซึ่งประกอบด้วย

– โครงการ การโจมตีอย่างฉับพลันด้วยอาวุธที่ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ (Conventional Prompt Strike) ภายใต้โครงการนี้ได้มีการพัฒนาบล็อก (แพลตฟอร์มการยิง) และขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเพื่อติดตั้งใช้งานกับเรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนีย

– โครงการอาวุธไฮเปอร์โซนิกพิสัยไกล  โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ยิงจากฐานยิงบนบก เพื่อโจมตีเป้าหมายในระยะทางกว่า 2,200 กิโลเมตร

– อาวุธตอบโต้เร็วทางอากาศ (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon) เป็นโครงการพัฒนาหัวรบโจมตีทางอากาศที่สามารถเข้าถึงความเร็ว 20 มัค ในระยะทางประมาณ 925 กิโลเมตร

ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายอเล็กซานเดอร์ ลีอานอฟ  นักออกแบบทั่วไปของ องค์การวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเครื่องกล หรือ แอนโป มาชือนาสตราเยเนีย (НПО Машиностроения) ได้ประกาศว่า “เทคโนโลยีการสร้างอาวุธไฮเปอร์โซนิกทั้ง 3 รุ่นของรัสเซีย ได้แก่ อวันการ์ด ,ซือร์โกน และกินชาล นั้น ไม่มีใครเทียบได้”

ปลายปีที่ผ่านมา (2020) พลเอก ซีรกีย์ ชอยกู รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกล่าวว่า ในปี 2021 กองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ จะได้รับระบบขีปนาวุธ “ยาร์ส” จำนวน 13 ชุด พร้อมทั้งหัวรบ อวันการ์ด ซึ่งจะทำให้สัดส่วนความทันสมัยของอาวุธในหน่วยนี้อยู่ที่อัตรา 88.3 เปอร์เซ็นต์

https://ria.ru/20210406/ispytaniya-1727077082.html?fbclid=IwAR14bpdzwVc6jutVySxJcTScA4lRflK2f5jFaYJRnrpRaNCZQMtHg5K6nII

By Ivan