แหล่งข่าวจากอุตสาหกรรมทางทหารเผยว่า เรือดำน้ำนิวเคลียร์อเนกประสงค์ชั้นยาเซน “เซเวโรดวินสค์” (Project-885) ได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวหลักในการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก “ซือร์โกน” จากใต้น้ำ

“เซเวโรดวินสค์” เข้าประจำการในกองทัพเรือรัสเซียเมื่อปี 2014 มีอาวุธหลักในปัจจุบันคือขีปนาวุธร่อน คาลิเบอร์ และโอนิกส์

เนื่องจากกองทัพเรือได้วางแผนให้เรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้นยาเซน ทั้ง 2 รุ่น (รุ่นแรก Project 885 และรุ่นปรับปรุง Project-885M) ติดตั้งอาวุธหลักด้วยขีปนาวุธซือร์โกนในอนาคต ดังนั้นเรือ เซเวโรดวินสค์” ซึ่งเป็นลำแรกของชั้นนี้ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเรือทดสอบขีปานาวุธดังกล่าว

ขณะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าการทดสอบขีปนาวุธ ซือร์โกน จากเรือรบผิวน้ำรอบต่อไปจะดำเนินการภายในหน้าร้อนปีนี้ (2564) ด้วยเรือฟริเกต อัดมิรัล การ์ชกอฟ (Project-22350) ของกองเรือภาคเหนือ

ปัจจุบัน อัดมิรัล การ์ชกอฟ  ได้ทำการทดสอบขีปนาวุธซือร์โกนไปแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง  ผลการทดสอบประสบความสำเร็จทั้ง 3 ครั้ง

เรือดำน้ำนิวเคลียร์ เซเวโรดวินสค์” เป็นเรือลำแรกและลำเดียวของ Project-885 ที่ประจำการในกองทัพเรือรัสเซียในปัจจุบัน ซึ่งกองทัพเรือจะได้รับเพิ่มอีก 2 ลำ ในปีนี้ ได้แก่ “คาซาน” และ “โนโวซีบีสค์”  โดยทั้งคู่เป็นรุ่นปรับปรุงความทันสมัยภายใต้รหัสเรียกขาน   Project-885M

“ซือร์โกน” เป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่สามารถเข้าถึงความเร็ว 9 มัค สามารถยิงเป้าหมายได้ไกลกว่า  1,000 กิโลเมตร

https://ria.ru/20210408/tsirkon-1727311767.html

By Ivan