สถาบันวิศวกรรมทางทหารขั้นสูงทูมีน ของรัสเซีย ได้พัฒนาโดรนที่สามารถชาร์จพลังงานจากสายไฟฟ้าได้

โดรนดังกล่าวมีลักษณะแบบมัลติโตเตอร์ ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำการบินได้เป็นระยะเวลานานจากการที่มีความสามารถในการชาร์จพลังงานจากสายไฟฟ้า โดยบริเวณส่วนล่างของโดรนจะมีฐานชาร์ตแบบวงจรแม่เหล็กรูปวงแหวน สามารถเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าได้ นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้ในการติดตั้งหรือบรรทุกอุปกรณ์อย่างอื่นได้อีกด้วย

ในขณะชาร์จโดรนจะอยู่ในตำแหน่งที่กลับหัวโดยยังคงสามารถตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบได้จากกล้องแบบหมุนได้ที่ติดตั้งกับโดรน และเมื่อชาร์จเสร็จโดรนก็จะสตาร์ทเครื่องและกลับเข้าสู่การบินตามปกติ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการสร้างโดรนที่มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนได้เป็นเวลานานทั้งในภาวะปกติและสงคราม.

By Ivan