เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 รัสเซียเสร็จสิ้นการถ่ายโอนเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ Mi-17V-5 จำนวน 3 ลำให้แก่ประเทศไทยซึ่งซื้อส่วนหนึ่งของโครงการของรัฐบาลไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรในช่วงภัยธรรมชาติ

พิธีส่งมอบเฮลิคอปเตอร์จัดขึ้นที่ฐานทัพอากาศอู่ตะเภาด้วยการมีส่วนร่วมของ นายเยฟเกนี โตมีฮิน (Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ดังนั้นฝูงบินของเฮลิคอปเตอร์ประเภทนี้ในประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้นเป็นสิบเครื่อง

ตั้งแต่ปี 2554 เฮลิคอปเตอร์ Mi-17V-5 ได้ให้ความช่วยเหลือประชากรไทยในภัยธรรมชาติ ส่งอาหารไปยังพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในช่วงน้ำท่วม ทิ้งน้ำจำนวนมากเมื่อดับไฟป่า และช่วยเหลือผู้คนในกรณีฉุกเฉิน ในปี 2561 Mi-17V-5 ได้มีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตเด็ก ๆ จากถ้ำหลวงที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือของประเทศไทย.

เซร์กีย์.

By Ivan