กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เสนอกฤษฎีกาต่อประธานาธิบดีกำหนดให้ให้วันที่ 14 มกราคมเป็นวันกองกำลังวางท่อขนส่ง 

หลักการและเหตุผลในเอกสารระบุว่า “การกำหนดให้วันที่ 14 มกราคมเป็นวันกองกำลังวางท่อ จะส่งผลดีต่อการส่งเสริมและรักษาประเพณีทางทหาร รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับคุณงามความดีของทหารผ่านศึกและบุคลากรทางการทหารกว่า 50,000 นาย”  

กองกำลังวางท่อ เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังโลจิสติกส์ของกองทัพรัสเซียซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจในการจัดหาน้ำ เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ รวมถึงภารกิจพิเศษอื่นๆ 

By Ivan