ข้อมูลระบุว่าการยุบบริษัทอากาศยานให้เป็นองค์กรเดียวกันจะช่วยประหยัดเงินได้ถึง 130 พันล้านรูเบิล

นายยูริ สลูซาร์  ผู้อำนวยการทั่วไปของ UAC ให้สัมภาษณ์ว่า การปฏิรูปหน่วยงานออกแบบและวิศวกรรมการบินของ UAC  ให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งรวมถึงการยุบรวมบริษัท Sukhoi และ MiG จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพโดยรวมมากขึ้นโดยคิดเป็นมูลค่าถึง 130 พันล้านรูเบิล 

“การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมเพื่อการวิจัยพัฒนา เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงตัวเลขของ UAC ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิต ผลลัพธ์ดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าเพิ่มโดยรวมกว่า 130 พันล้านรูเบิล”

“การรวม Sukhoi และ MiG เข้าด้วยกันนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการสร้างอากาศยาน ซึ่งจะถึงรวมการจัดการโครงการอากาศยานและทรัพยากรอื่นๆของ UAC ส่วนงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบ จะถูกแยกส่วนการทำงาน โดยจะมีศูนย์ตั้งอยู่ในมอสโก และจะผนวกรวมกับสำนักออกแบบอากาศยานทั้งหมด”

การตัดสินใจดังกล่าวได้รับการประกาศโดยนายเซียรกีย์ เชมิซอฟ ผู้อำนวยการทั่วไปของ “รอสเทค”ระหว่างการประชุมกับบรรดาผู้บริหารของ UAC และผู้บริหารของศูนย์วิศวกรรมระดับสูง ซึ่งการหารือได้รวมไปถึงแผนการพัฒนาและสร้างอากาศยานในปีต่อ ๆ ไป

ข้อมูลของรอสเทคระบุว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของ UAC และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรรวมทั้งลดต้นทุนและภาระหนี้

UAC เป็นศูนย์กลางเครือข่ายรัฐวิสาหกิจด้านอากาศยานของรัสเซียซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมถึง Sukhoi ,MiG ,Tupolev ,Ilyushin ,Irkut ฯลฯ

“ เรากำลังก่อตั้งองค์กรการจัดการที่เป็นหนึ่งเดียวขึ้นในมอสโก เพื่อเป็นศูนย์กลางความสามารถด้านการออกแบบ สำหรับการปฏิรูประบบ UAC ทั้งหมดควรปรับปรุงโครงสร้างของบริษัท และแก้ไขปัญหาด้านเสถียรภาพทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครื่องบินพลเรือนภายใน และครอบคลุมความต้องการที่สำคัญของรัสเซียด้วยเครื่องบินที่ทันสมัยสำหรับการขนส่งผู้โดยสาร ด้วยเหตุผลที่สำคัญดังกล่าวผมจึงตัดสินใจที่จะทำการปฏิรูปองค์กรภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยผมเอง ในฐานะหัวหน้าผู้บริหารองค์กร UAC “- ผู้อำนวยการ “รอสเทค” กล่าวในที่ประชุม

“เชมิซอฟ”  กล่าวเสริมว่าการปฏิรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรด้านวิศวกรรมและการออกแบบ ศูนย์ออกแบบจะยังคงมีอิสระและได้รับโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาตลอดจนมีสภาพการทำงานที่ดีขึ้น การปฏิรูปจะดำเนินการเป็นขั้นตอน ขณะที่การออกแบบและการผลิตจะยังคงดำเนินต่อไป”

https://tass.ru/armiya-i-opk/10932885

By Ivan