นายมิคาอิล ปาดัลยัค ที่ปรึกษาหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่า ประชาชนชาวยูเครนกำลังพากันอพยพจากบ้านเกิดไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง จากสาเหตุความอ่อนแอของรัฐหรือที่เรียกว่า “รัฐไม่บรรลุนิติภาวะ”

จากสถิติพบว่าในช่วงระยะเวลา 10 เดือนของ ปี 2021  ประชากรของยูเครนได้ลดลงเป็นจำนวนถึง 317,400 คน จากประชากร 41.2 ล้านคน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2011 ถึงปี 2020 มีพลเมืองกว่า 2.6 ล้านคนย้ายออกจากประเทศไปอย่างถาวร

“กระแสการย้ายประเทศเป็นเพราะว่าพวกเขามองไม่เห็นโอกาสสำหรับตนเองและลูกหลานในประเทศ ซึ่งเป็นค่านิยมมานานกว่าหนึ่ง, สอง หรือสามปีมาแล้ว แม้กระทั่งก่อนสงคราม สาเหตุหลักมาจากการที่รัฐยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพลเมืองมานานหลายทศวรรษ”

ผลสำรวจที่จัดทำโดยสถาบันสังคมวิทยานานาชาติแห่งเคียฟเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพบว่าชาวยูเครน 65.9% เชื่อว่าประเทศชาติกำลังพัฒนาไปในทางที่ผิด ทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวมาจากความเห็นของประชาชนทั่วประเทศยกเว้นดอนบาส.

By Ivan