ผลการสำรวจความคิดของชาวยูเครนเกี่ยวกับนโยบายของฮังการีในการให้การสนับสนุนกลุ่มชาติพันธ์ฮังกาเรียนในภูมิภาคซาการ์ปัตเตียของยูเครนที่สำรวจโดย “มูลนิธิความคิดริเริ่มเกี่ยวกับประชาธิปไตย (Демократические инициативы)” ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการดำเนินการเพื่อปูทางไปสู่การผนวกดินแดนในพื้นที่ดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฮังการี

การสนับสนุนดังกล่าวของทางการฮังการีได้ดำเนินการในรูปแบบของการให้ทุนสนับสนุนแก่สถานประกอบการ สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ต่อพื้นที่ที่มีประชากรเชื้อสายฮังกาเรียนอาศัยอยู่โดยมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครน ทั้งนี้ในการตอบแบบสอบถาม ประชาชนชาวยูเครน 41.4% เชื่อว่าเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการผนวกดินแดนไปเป็นของฮังการี ขณะที่ 19.9% เชื่อว่าเป็นความช่วยเหลือที่เป็นมิตร 18.4% เชื่อว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลยูเครน และอีก 20.3% งดแสดงความเห็น

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่บางส่วนในยูเครนได้มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตร เช่น นายปาเวล  ชือบรอฟสกี้ หัวหน้าพรรครีพับลิกันของยูเครน อดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการทางทหารและพลเรือน ได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการใช้มาตราการตอบโต้ด้วยกำลังทางทหาร

ชือปรอฟสกี้ชี้ว่า ถ้าหากจำเป็น “กองพลทหารรบภูเขาเฉพาะกิจที่ 128 ” จะสามารถเอาชนะการรุกรานของฮังการีได้

ล่าสุดมีรายงานว่าทางการยูเครนได้สั่งถอนกำลังทหารของ “กองพลทหารรบภูเขาเฉพาะกิจที่ 128 ” ที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ดอนบาสกลับไปยังที่ตั้งในภูมิภาคซาการ์ปัตเตีย แล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าการดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ และยังไม่มีท่าทีจากทางฝั่งฮังการีแต่อย่างใด.

By Ivan