รายงานจากกระทรวงการปกครองของรัสเซียระบุว่าตั้งแต่ต้นปี 2021 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีพลเมืองจากประเทศต่างๆขอสัญชาติรัสเซียเป็นจำนวนทั้งสิ้น 667,939 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 105,000 คน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีจำนวน 563,342 คน ทั้งนี้ 4 อันดับพลเมืองที่มีการขอสัญชาติรัสเซียมากที่สุดได้แก่พลเมืองจากประเทศ ยูเครน เบลารุส มอลโดวา และคาซัคสถาน

นับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลานจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนประชากรต่างชาติที่ได้รับสัญชาติรัสเซียแล้วทั้งสิ้นจำนวนกว่า 11 ล้านคน.

By Ivan