RIA Novosti รายงานโดยอ้างที่มาจากเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมทางทหารว่า  กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการอนุมัติแบบของเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่แล้ว ซึ่งการออกแบบได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับคุณสมบัติล่องหน

“ขณะนี้งานออกแบบได้เสร็จสิ้นแล้ว ตอนนี้เรากำลังดำเนินการสร้างเครื่องต้นแบบ”

แหล่งข่าวกล่าวว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่จะถูกสร้างขึ้นตามหลักอากาศพลศาสตร์แบบอากาศยานไร้หาง มีความเร็วต่ำกว่าเสียง บินได้เป็นระยะเวลานาน ติดตั้งอาวุธได้เฉพาะในช่องเก็บภายในเท่านั้น ใช้อาวุธหลายชนิดครอบคลุมถึงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลและขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก ขณะที่อุปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่างๆเป็นแบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้แม้กระทั่งในโหมดไร้คนขับ มีคุณสมบัติล่องหน ปฏิบัติการได้ดีเป็นพิเศษในภารกิจการโจมตีระยะไกล

แหล่งข่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ยังคาดว่าเครื่องบินยังมีความสามารถในการควบคุมอากาศยานไร้คนขับและใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้ด้วย”

ก่อนหน้านี้มีข่าวอย่างเป็นทางการว่า ทางผู้ผลิต (ตูโปเลฟ) ได้มีการสร้างแบบจำลองขนาดเท่าของจริงขึ้นมาแล้วหลายลำ เพื่อทดสอบประเมินการสะท้อนข้องเรดาร์ ซึ่งมีรายงานว่า จากคุณสมบัติล่องหนและกลยุทธ์บางอย่าง เครื่องบินมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเอาชนะระบบป้องกันทางอากาศของนาโต้ได้

PAK DA วางแผนเข้าประจำการภายในปี 2027 เพื่อทดแทนเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์รุ่นเก่าแบบ Tu-95MS

https://ria.ru/20210402/bombardirovschik-1603884695.html

By Ivan